Harmonia-Alkmaar.nl

 

 

Maandag  11 oktober 2021

 

De leden- en ontwikkelingsavond zal worden verzorgd door Jacqueline, Joke en Marco.

 

In de naar de leden verzonden mail is uitgelegd wat de bedoeling is.

Handig is het om een schrift en pen mee te nemen.