Lid worden

Informatie over het lidmaatschap van Harmonia Alkmaar


U wilt graag nader kennismaken met Harmonia Alkmaar?   Dat kan!

Een ieder die zich aangesproken voelt door de doelstellingen van Harmonia, kan zich aanmelden als lid. Van de leden wordt verwacht, dat men regelmatig de verenigingsavonden bezoekt. 

Zowel de openbare als de besloten avonden zijn voor het nieuwe lid toegankelijk, voor het ontdekken van uw eigen kwaliteiten en het ontwikkelen daarvan, heeft Harmonia een divers aanbod van mogelijkheden.

Op de ledenvergadering heeft men stemrecht. Meepraten en meedenken wordt op prijs gesteld.

Wanneer de relatie tussen lid en vereniging goed verloopt zal het lidmaatschap worden voortgezet. Bij wangedrag is het bestuur bij machte om het lidmaatschap te beëindigen. 

 

Aanmelding en contributie.

 

Aanmelden als lid, kan bij de penningmeester op de openbare avond waarbij we u meteen verwelkomen als lid.   

   

  

de volgende informatie hebben we nodig: 

Uw naam (voor- en achternaam)

Adres (straatnaam en huisnummer, postcode en woonplaats)

Emailadres

Telefoonnummer

Geboortedatum

 

De contributie kan zowel contant  als per bank voldaan worden en bedraagt € 35,- per jaar. Als het u beter uitkomt per half jaar te betalen, is ook mogelijk. 

 

De entree voor de open- en ledenavonden bedraagt voor leden  € 2,= in plaats van € 6,=. 

 

De contributie kunt u over maken naar rekeningnummer NL81INGB0000317013 t.n.v. Harmonia-Alkmaar te Alkmaar. Het genoemde bedrag kan ook contant betaald worden bij aanmelding op de openbare avond bij onze penningmeester.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb